1919 - 1939

V roce 1919, roce vzniku celostátní organizace Svaz junáků skautů Republiky československé, vzniká skautská organizace i v Českém Brodě.

Vznikla z podnětu Václava Kácala (pozdějšího zástupce firmy Baťa pro Jižní Ameriku v nákupu kůží), jeho bratra Vlasty a jeho spolužáků Stárka, Marka, Grulicha, Bohuslávka a dalších. Nejprve se konaly společné vycházky a v roce 1920i první skautský tábor Českobrodských skautů na Starých zámkách. V průběhu roku přistoupili další členové, mezi nimi i L. Novák, pozdější vůdce střediska až do roku 1970.

Skautské hnutí v našem městě se zdárně rozvíjelo a v roce 1923 byl založen oddíl skautek a oddíl vlčat. Oddíl skautek vedla učitelka Mandysová a oddíl vlčat učitel Kohoutek.

Největší rozkvět skautingu v Českém Brodě nastal v letech 1923 až 1930, kdy bylo ve městě 7 oddílů - 1 oddíl vlčat, 1 světlušek, 2 oddíly skautů, 1 skautek,1 družina roverů a 1 oddíl oldskautů. Silné bylo i Sdružení přátel Junáka.

Letní tábory se pořádaly každoročně na Slovensku v Lupče, na Třeboňsku, na Sázavě v Kácově a v Černých Voděradech. Byla i řada dalších míst, kam českobrodští skauti jezdili, např. na Kleť na Šumavě či Babiččino údolí u ČeskéSkalice.

Pořádaly se i společné tábory, jeden z nich byl na Třeboňsku ve Spolí. Tábor vedl bratr Láďa Novák a bratr Dudek senior. Dívčí tábor vedla sestra Myslivečková. Skautky byly ubytovány na noc ve vesnici, skauti měli postaveny stany podsadami, ve kterých bylo po čtyřech lůžkách.

Přibývali další členové, Paul, Štursa, Hromádka, Černoch a další. V roce 1921 se stal členem Jiří Bubák a jako nejstarší se stal vůdcem střediska. Bratr Bubák byl pozdějším vůdcem Okresní (Okrskové) rady Junáka. 17. května 1924 se konal v Českém Brodě župní sjezd "Slavnosti župy Poděbradovy".

V roce 1931 se započalo s výstavbou skautské klubovny v Malém parku. Ke stavbě se využila hradní bašta, ke které se přistavěla předsíňka a malá klubovna. Zde se konaly schůzky a výstavky a pro děti se hrálo loutkové divadlo. V režii bratra Černocha se divadlo hrálo i v sokolovně a tím se získávaly prostředky pro činnost. Bohatá byla i činnost sportovní, hrál se hlavně volejbal, před novou klubovnou bylo volejbalové hřiště.

Přišel rok 1939, nacistická okupace a s ní poslední tábor českobrodských skautův Černých Voděradech. Tak jako v celé naší vlasti, byl i náš tábor rozehnán nacisty, organizace rozpuštěna a další činnost zakázána. Klubovnu zabral Městský výbor (úřad) a vnitřní zařízení bylo zdemolováno.

1945 - 1949

K obnovení Junáka v našem městě došlo až po skončení 2. světové války v roce1945. V tomto a následujícím roce 1946 nastal velký rozmach Junáka i v našem městě. Bylo ustaveno středisko Junáka, vůdcem se stal bratr Láďa Novák a jeho zástupcem bratr Černoch. Již o prázdninách roku 1945 se konaly první poválečné tábory.

V roce 1949 byla z nařízení tehdejšího předsedy Národního výboru Brta naše klubovna zbourána. Tak prakticky zanikla junácká organizace v našem městě na dlouhých dvacet let.

1968 - 1989

Další obnova nastala až v březnu 1968 za vedení bratra Ing. Ládi Nováka a bratra Fr. Černocha. Hned v létě se konal tábor v Kácovci. Po něm se konaly ještě další dva, na kterých měli největší zásluhu bratr B. Koudela a bratr J. Petrásek. Táborv roce 1970 byl na dalších dvacet let posledním. Klubovny byly proti Liďáku (vedle Kouřimské brány) a v šatnách hokejového hřiště naproti podniku Stavokonstrukce.

V září 1970 je středisko rozpuštěno a část členů přechází do pionýrského oddílu, který dále funguje ve skautském duchu. V roce 1975 přechází tento oddíl do organizace TOM (Turistický oddíl mládeže) při TJ Slavoj, odbor turistiky. V roce1978 se staví malý srub na tábořišti v Kácovci, v roce 1980 mu přibyl větší bratříček s kuchyní. V druhé polovině osmdesátých let přecházíme z klubovny naproti Liďáku do Lidušky (nové vybudované budovy Lidové školy umění naproti hotelu Slavoj). V roce 1987 dostáváme od města bývalý sklad nářadí u Mateřské školy "U letadla". Tato klubovna nám vydržela až do dnešních dnů.

1990 až dodnes

Skautské středisko bylo založeno hned na počátku roku 1990. Tábory se zpočátku konaly na tábořišti v Kácovci. Protože bylo tábořiště pro neobyčejně vysoké počty skautů malé, jezdí od roku 1992 skauti a skautky na malé tábořiště u Čestína(tzv. Blažkovku). V roce 1995 začíná výstavba nového tábořiště Pod Kopcem Pohoř (dříve jsme mu říkali "Samechov" podle blízké vsi Starý Samechov). Od roku 1998 jezdí na tábořiště i světlušky a vlčata. Kolem roku 2002 získáváme do podnájmu zahradu za divadlem J. K. Tyla (říkáme jí Podzimek), na které dnes stojí stavební buňka předělaná na malou klubovnu.

V roce 1995 je navázána spolupráce s anglickými skauty ze Southwellu a probíhá několik letních výměn. Na přelomu tisíciletí probíhá střídání na pozici střediskového vůdce. Bratra Dědečka střídá Šéf (Drahoš Novotný). V září 2005 stojí poprvé naše Tee-Pee na českobrodském náměstí.V létě 2006 vyráží skauti na Středoevropské jamboree v Brně a v létě 2007 spolu se skautkami do Slovenského ráje a Nízkých Tater. V září 2006 dochází k výměně vůdců oddílů vlčat a skautů (místo Koráda a Lumíra přichází Tom a Ivan). Na přelomu června a července 2008 (těsně před táborem) bylo okolí tábořiště zasaženo vichřicí, která zničila většinu ostatních lesů.

Vytvořeno podle informací od současných i bývalých členů střediska, zejména dlouholetého vůdce střediska Miroslava Stárka - "Dědečka"